TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No: 25/01/1985 – 85/9034

Dayandığı Kanun Tarihi – No: 22/09/1983 – 2893

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi – No: 17/03/1985 – 18697

BİRİNCİ BÖLÜM: KAPSAM VE DEYİMLER

Madde 1 – (Değişik madde: 16/04/2001 – 2001/2130 S.Tüz./1. md.)

Bu Tüzük; Türk Bayrağının ve özel bayrakların standartlarını, bayrağın hangi kumaşlardan yapılacağını, hangi kapalı yerlere konulacağını, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağını, kamu kurum ve kuruluşlarında ve bunlar dışındaki yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceğini, nasıl katlanacağını, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanlarını, Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törenlere dair hususları, kimlerin tabutlarına bayrak örtülebileceğini, ulusal geleneklere göre Bayrağın diğer kullanılma şekli ve yerleri ile Türk Bayrağı Kanununun uygulanmasına dair diğer esasları kapsar.

DEYİMLER

Madde 2 – Bu Tüzükte geçen deyimlerden :

 1. A) Bayrak, Türk Bayrağı,
 2. B) Uçkurluk, Bayrağın, ipin geçeceği, beyaz kumaştan, enince yapılmış bölümü,
 3. C) Uçum kenarı, Bayrağın uçkurluk karşısına gelen kenarı,
 4. D) Üst kenar, çekildiği zaman Bayrağın üste gelen kenarı,
 5. E) Alt kenar, çekildiği zaman Bayrağın alta gelen kenarı,
 6. F) Uçkurluk dış kenarı, uçkurluğun direğe gelen kenarı,
 7. G) Uçkurluk iç kenarı, uçkurluğun kumaşa dikilen kenarı,
 8. H) En, Bayrağın üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık,
 9. İ) Boy, uçkurluk dış kenarıyla uçum kenarı arasındaki uzaklık,
 10. J) Bayrak merkezi, dikdörtgeninin köşegenlerinin kesiştiği nokta,
 11. K) Bayrak ekseni, merkezinden üst ve alt kenarlara paralel olarak geçtiği farzedilen çizgi, anlamına gelir.

İKİNCİ BÖLÜM: BAYRAĞIN KUMAŞI, STANDARTLARI VE DİREĞİBAYRAĞIN KUMAŞI

Madde 3 – (Değişik madde: 17/07/1995 – 95/7075 K.)

 1. A) 4 üncü maddede belirtilen standartlarda, al zemin üzerine beyaz ay yıldız konmak suretiyle aşağıda gösterilen kumaşlardan yapılır.
 2. 1- % 100 naylon,
 3. 2- % 100 poliyester,
 4. 3- % 50 ipek + % 50 yün,
 5. 4- % 50 ipek + % 50 naylon veya poliyester,
 6. 3 ve 4 numaralarda belirtilen kumaşlardan yapılan bayraklar özel hallere münhasırdır.
 7. B) Al ve beyaz renklerin kodları aşağıda gösterilmiştir.
 8. 1) Al rengin koordinatları;
 9. Parlaklık (aydınlık) = 27,5
 10. Kırmızılık – yeşillik = 44,8
 11. Sarılık – mavilik = 15,6
 12. olarak alınır ve en çok 3 NBS renk farkı kabul edilir.
 13. 2) Ay yıldızın beyazlığı, 460 nanometre dalga boyundaki yansıma yüzdesinin iki katıyla 620 nanometre dalga boyundaki yansıma yüzdesinin farkı ipek ve sentetik karışımı kumaşlarda en az % 15, diğerlerinde en az % 60 olmalıdır.
 14. Bayrağın yapımında kullanılacak kumaş ve maddelerle ilgili ayrıntılar mecburi Türk Standardında gösterilir.
 15. Bayrağı üreten işletmeler T.S.E. belgesi almak zorundadır.

BAYRAĞIN STANDARTLARI

Madde 4 – Aşağıda gösterilen standartlara göre yapılır : (Ek:1)

 1. A) Bayrağın boyu, eninin bir buçuk katıdır,
 2. B) Ay ve yıldızın meydana getirilmesi için çizilen çemberlerin merkezleri eksen üzerinde bulunur.